ประกาศผลการวัดความรู้แบรนด์เนม ที่แรกในไทย กับ “The Catch Fake Brandname”

brand

The Catch Fake Brandname สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้-ปลอมที่แรกในไทย โดยผู้บริหาร ครูเจี๊ยบ สุนิสา เอกวิทยาเวชนุกูล, ครูพิช พิชญ์พงศ์ กิจพิทักษ์ และครูเอ็ด ชานนท์ แตงโสภา   

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ได้จัด “การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมที่แรกในไทย” กับ 7 แบรนด์ ได้แก่ Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Balenciag, Parda และ Gucci  อีกทั้งภายในงานนี้มีแขกรับเชิญวิทยากรพิเศษ อย่างทนายเกิดผล แก้วเกิด มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่แบรนด์เนมอีกด้วย

สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 108 คน โดยใช้ข้อสอบวัดผลทั้งหมด 70 ข้อ ซึ่งได้สรุปผลผู้ชนะเลิศ ทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้

อันดับที่ 1 คุณมรกต ตันตระกูล ร้าน  Lism brandname  
รับเงินรางวัล 15,000 พร้อมโล่ พร้อมจี้เพชร 

อันดับที่ 2  ณภัทร์ เตชะพันธุกุล ร้าน Brandname Exchange  
รับรางวัล  10,000 พร้อมโล่ พร้อมจี้เพชร

อันดับที่ 3 คุณ สุภาพร เอ็ลเดรจ
รับรางวัล 5000 พร้อมโล่  พร้อมจี้เพชร 

อันดับที่ 4 คุณ รุ่งอรุณ อึ้งประเสริฐ ร้าน Brandnamebymammiee
รับรางวัลกระเป๋า Gucci  1 ใบ  

TCF Brandname  
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัล ในการแข่งขันวัดความรู้แบรนด์เนมที่แรกในประเทศไทย ครั้งที่ 1 กับทาง
The Catch Fake Brandname .co.,ltd

www.thecatchfake.com
@tcfbrandname
ติดต่อสอบถามเรื่องการเรียน
0841555809

Group 126

Facebook : Brandname Exchange 1

Group 122

Instagram : Brandname Exchange 3

Group 124

LINE : @brandname_exchange

admin

Scroll to Top